Siber Güvenlikte Makine Öğrenmesi

Saldırganlar, sistemlere saldırmak için her geçen gün daha farklı ve daha karmaşık yollar geliştirmektedirler. Bu durumun sonucu olarak geliştirilen bu yeni saldırı yöntemlerinin tespit edilmesi de zorlaşmaktadır. Ağ yöneticileri çoğu zaman bu saldırıları tespit edip gerekli önlemleri almakta yeterli olamamaktadır. Bu nedenle, sistemleri verimli bir şekilde koruyabilmek ve yönetebilmek adına insanları desteklemek için şimdiye kadar birçok yazılım geliştirilmiştir.

Tarihteki ilk yazılımlar, insanlar için çok karmaşık görünen matematiksel hesaplamalar gibi bazı işlemlerin kolayca çözülebilmesi için geliştirilmişti. Ancak zamanla çok daha fazlasına ihtiyaç duyduk. Gelişen teknoloji ve yapılan bilimsel araştırmalarla yapay zeka ve makine öğrenmesi tekniklerinin kullanıldığı daha akıllı  sistemler geliştirilmeye başlandı. Bu sayede faydalı birçok işleve sahip sistemler ortaya çıkmaya başlamıştır.

Teknoloji ilerledikçe ve internetin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla, her gün ve her saat işlenmek üzere büyük miktarlarda veri üretilmektedir. Bu durum, “Büyük Veri” kavramının doğmasına ve insanların bu verileri işlemek ve anlamlandırmak için daha akıllı sistemlere ihtiyaç duymasına neden oldu. Verilerin işlenebilmesi amacıyla,  günümüze kadar bir çok algoritma geliştirilmiştir. Bu algoritmalar birçok farklı araştırma alanında kullanılarak birçok alanda faydalı sistemler geliştirilmiştir. Bu araştırma alanlarından bazıları; Görüntü işleme, konuşma tanıma, biyomedikal alan ve elbette siber güvenlik alanıdır.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin (The Centre for Strategic and Intenational Studies) 2014 yılında yayımladıkları raporda, siber suçların küresel ekonomiye yıllık maliyeti 375 milyar dolar – 575 milyar dolar arasında olduğu belirtilmiştir. Aynı raporda, büyük şirketlere gerçekleştirilen siber saldırıların firmalara ortalama maliyeti 3 milyon doları aşmaktadır. Araştırmacılar, bu maliyeti azaltmak amacıyla firmaların siber güvenlik altyapılarını geliştiren sistemler tasarlamıştır. Son yıllarda Makine Öğrenmesi tekniklerinin de sıkılıkla kullanıldığı bu sistemler, daha güvenli sistemler oluşturulmasına büyük katkı sağlamıştır.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *